This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

Co přineslo ASCO 2018 v léčbě tumorů pankreatu

Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Nádory pankreatu jsou trvalou výzvou pro současnou onkologii. Přes veškerou snahu jsme se nepohnuli dále. Základní modalitou léčby zůstává chemoterapie a v oblasti paliativní léčby pokročilého karcinomu pankreatu se nepodařilo prodloužit medián celkového přežití (OS) přes hranici jednoho roku. Tumor pankreatu musíme považovat od samého zjištění diagnózy, včetně nepokročilého onemocnění, za již systémovou nemoc, a tak k němu i přistupovat.   Až...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu