This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

Co přineslo ASCO 2018 v léčbě tumorů pankreatu

Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Nádory pankreatu jsou trvalou výzvou pro současnou onkologii. Přes veškerou snahu jsme se nepohnuli dále. Základní modalitou léčby zůstává chemoterapie a v oblasti paliativní léčby pokročilého karcinomu pankreatu se nepodařilo prodloužit medián celkového přežití (OS) přes hranici jednoho roku. Tumor pankreatu musíme považovat od samého zjištění diagnózy, včetně nepokročilého onemocnění, za již systémovou nemoc, a tak k němu i přistupovat.   Až...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu