This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

Co přineslo ASCO 2018 v léčbě tumorů pankreatu

Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Nádory pankreatu jsou trvalou výzvou pro současnou onkologii. Přes veškerou snahu jsme se nepohnuli dále. Základní modalitou léčby zůstává chemoterapie a v oblasti paliativní léčby pokročilého karcinomu pankreatu se nepodařilo prodloužit medián celkového přežití (OS) přes hranici jednoho roku. Tumor pankreatu musíme považovat od samého zjištění diagnózy, včetně nepokročilého onemocnění, za již systémovou nemoc, a tak k němu i přistupovat.   Až...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu