This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

Co přineslo ASCO 2018 v léčbě tumorů pankreatu

Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Nádory pankreatu jsou trvalou výzvou pro současnou onkologii. Přes veškerou snahu jsme se nepohnuli dále. Základní modalitou léčby zůstává chemoterapie a v oblasti paliativní léčby pokročilého karcinomu pankreatu se nepodařilo prodloužit medián celkového přežití (OS) přes hranici jednoho roku. Tumor pankreatu musíme považovat od samého zjištění diagnózy, včetně nepokročilého onemocnění, za již systémovou nemoc, a tak k němu i přistupovat.   Až...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu