This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

Karcinom pankreatu stadií I a II – léčebný postup a jeho vývoj

Zdeněk Krška

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Vlastní problematika Duktální adenokarcinom pankreatu (PDAC) je jeho nejčastější malignitou (tabulka č. 1). V současnosti se v případě PDAC jedná o čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí mezi karcinomy (v západních zemích) a očekává se, že by se mohl v průběhu dekády stát příčinou druhou (Zhang, Sanagapalli, 2018). Incidence se ve Spojených státech pohybuje okolo 12,5/100 000 (což jsou 3 % ze všech karcinomů) s tragickou...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu