This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

Karcinom pankreatu stadií I a II – léčebný postup a jeho vývoj

Zdeněk Krška

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Vlastní problematika Duktální adenokarcinom pankreatu (PDAC) je jeho nejčastější malignitou (tabulka č. 1). V současnosti se v případě PDAC jedná o čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí mezi karcinomy (v západních zemích) a očekává se, že by se mohl v průběhu dekády stát příčinou druhou (Zhang, Sanagapalli, 2018). Incidence se ve Spojených státech pohybuje okolo 12,5/100 000 (což jsou 3 % ze všech karcinomů) s tragickou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.




Partneři projektu