This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

Karcinom pankreatu stadií I a II – léčebný postup a jeho vývoj

Zdeněk Krška

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Vlastní problematika Duktální adenokarcinom pankreatu (PDAC) je jeho nejčastější malignitou (tabulka č. 1). V současnosti se v případě PDAC jedná o čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí mezi karcinomy (v západních zemích) a očekává se, že by se mohl v průběhu dekády stát příčinou druhou (Zhang, Sanagapalli, 2018). Incidence se ve Spojených státech pohybuje okolo 12,5/100 000 (což jsou 3 % ze všech karcinomů) s tragickou...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu