This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

Karcinom pankreatu stadií I a II – léčebný postup a jeho vývoj

Zdeněk Krška

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Vlastní problematika Duktální adenokarcinom pankreatu (PDAC) je jeho nejčastější malignitou (tabulka č. 1). V současnosti se v případě PDAC jedná o čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí mezi karcinomy (v západních zemích) a očekává se, že by se mohl v průběhu dekády stát příčinou druhou (Zhang, Sanagapalli, 2018). Incidence se ve Spojených státech pohybuje okolo 12,5/100 000 (což jsou 3 % ze všech karcinomů) s tragickou...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu