This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Redakce

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

dostává se vám do rukou nové číslo Pancreatic Cancer News, na jehož obsahu se autorsky podíleli přední čeští odborníci v oblasti léčby karcinomu slinivky břišní.   Karcinomy pankreatu tvoří cca 2 % všech zhoubných nádorů a jejich incidence i mortalita jsou v ČR ve srovnání s ostatními solidními nádory sice stabilizované s mírným nárůstem, avšak bez jakéhokoli náznaku zlepšení. Porovnáme-li je s ostatními nádory vytvářejícími ložiska...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu