This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Redakce

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

dostává se vám do rukou nové číslo Pancreatic Cancer News, na jehož obsahu se autorsky podíleli přední čeští odborníci v oblasti léčby karcinomu slinivky břišní.   Karcinomy pankreatu tvoří cca 2 % všech zhoubných nádorů a jejich incidence i mortalita jsou v ČR ve srovnání s ostatními solidními nádory sice stabilizované s mírným nárůstem, avšak bez jakéhokoli náznaku zlepšení. Porovnáme-li je s ostatními nádory vytvářejícími ložiska...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu