This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

Vážení čtenáři,

Redakce

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

dostává se vám do rukou nové číslo Pancreatic Cancer News, na jehož obsahu se autorsky podíleli přední čeští odborníci v oblasti léčby karcinomu slinivky břišní.   Karcinomy pankreatu tvoří cca 2 % všech zhoubných nádorů a jejich incidence i mortalita jsou v ČR ve srovnání s ostatními solidními nádory sice stabilizované s mírným nárůstem, avšak bez jakéhokoli náznaku zlepšení. Porovnáme-li je s ostatními nádory vytvářejícími ložiska...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu