This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

Systémová léčba metastatického karcinomu pankreatu – 1. linie

Michal Vočka

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Duktální adenokarcinom pankreatu patří mezi nádory s nejhoršími léčebnými výsledky, a to zejména z důvodu pozdní diagnostiky (80–90 % pacientů je v době diagnózy v pokročilém nebo metastatickém stadiu). Systémová léčba pacientů s tímto onemocněním byla po dlouhou dobu založena na přípravku gemcitabin (1, 2). K rozšíření léčebných možností v 1. linii terapie metastatického karcinomu pankreatu došlo teprve nedávno, a to díky výsledkům dvou studií fáze...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu