This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

Systémová léčba metastatického karcinomu pankreatu – 1. linie

Michal Vočka

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Duktální adenokarcinom pankreatu patří mezi nádory s nejhoršími léčebnými výsledky, a to zejména z důvodu pozdní diagnostiky (80–90 % pacientů je v době diagnózy v pokročilém nebo metastatickém stadiu). Systémová léčba pacientů s tímto onemocněním byla po dlouhou dobu založena na přípravku gemcitabin (1, 2). K rozšíření léčebných možností v 1. linii terapie metastatického karcinomu pankreatu došlo teprve nedávno, a to díky výsledkům dvou studií fáze...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu