This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

Systémová léčba metastatického karcinomu pankreatu – 1. linie

Michal Vočka

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Duktální adenokarcinom pankreatu patří mezi nádory s nejhoršími léčebnými výsledky, a to zejména z důvodu pozdní diagnostiky (80–90 % pacientů je v době diagnózy v pokročilém nebo metastatickém stadiu). Systémová léčba pacientů s tímto onemocněním byla po dlouhou dobu založena na přípravku gemcitabin (1, 2). K rozšíření léčebných možností v 1. linii terapie metastatického karcinomu pankreatu došlo teprve nedávno, a to díky výsledkům dvou studií fáze...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu