This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

Systémová léčba metastatického karcinomu pankreatu – 1. linie

Michal Vočka

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Duktální adenokarcinom pankreatu patří mezi nádory s nejhoršími léčebnými výsledky, a to zejména z důvodu pozdní diagnostiky (80–90 % pacientů je v době diagnózy v pokročilém nebo metastatickém stadiu). Systémová léčba pacientů s tímto onemocněním byla po dlouhou dobu založena na přípravku gemcitabin (1, 2). K rozšíření léčebných možností v 1. linii terapie metastatického karcinomu pankreatu došlo teprve nedávno, a to díky výsledkům dvou studií fáze...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu