This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

Pokroky v systémové léčbě nádorů pankreatu

Jiří Šedo

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Souhrn V systémové léčbě pokročilých adenokarcinomů pankreatu se u pacientů v dobrém výkonnostním stavu jednoznačně etablovaly dva režimy chemoterapie. Jde o kombinaci gemcitabin/nab-paklitaxel a FOLFIRINOX. Letošní rok přinesl u druhé kombinace nová data potvrzující její efektivitu v adjuvantním podání. S ohledem na její toxicitu byla studována také možnost udržovací terapie v paliativním podání. Taktéž přibyla další studie úspěšně testující možnost využití chemoterapie a radioterapie v neoadjuvantním podání....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu