This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

Pokroky v systémové léčbě nádorů pankreatu

Jiří Šedo

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Souhrn V systémové léčbě pokročilých adenokarcinomů pankreatu se u pacientů v dobrém výkonnostním stavu jednoznačně etablovaly dva režimy chemoterapie. Jde o kombinaci gemcitabin/nab-paklitaxel a FOLFIRINOX. Letošní rok přinesl u druhé kombinace nová data potvrzující její efektivitu v adjuvantním podání. S ohledem na její toxicitu byla studována také možnost udržovací terapie v paliativním podání. Taktéž přibyla další studie úspěšně testující možnost využití chemoterapie a radioterapie v neoadjuvantním podání....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu