This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

Pokroky v systémové léčbě nádorů pankreatu

Jiří Šedo

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Souhrn V systémové léčbě pokročilých adenokarcinomů pankreatu se u pacientů v dobrém výkonnostním stavu jednoznačně etablovaly dva režimy chemoterapie. Jde o kombinaci gemcitabin/nab-paklitaxel a FOLFIRINOX. Letošní rok přinesl u druhé kombinace nová data potvrzující její efektivitu v adjuvantním podání. S ohledem na její toxicitu byla studována také možnost udržovací terapie v paliativním podání. Taktéž přibyla další studie úspěšně testující možnost využití chemoterapie a radioterapie v neoadjuvantním podání....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu