This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

Pokroky v systémové léčbě nádorů pankreatu

Jiří Šedo

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Souhrn V systémové léčbě pokročilých adenokarcinomů pankreatu se u pacientů v dobrém výkonnostním stavu jednoznačně etablovaly dva režimy chemoterapie. Jde o kombinaci gemcitabin/nab-paklitaxel a FOLFIRINOX. Letošní rok přinesl u druhé kombinace nová data potvrzující její efektivitu v adjuvantním podání. S ohledem na její toxicitu byla studována také možnost udržovací terapie v paliativním podání. Taktéž přibyla další studie úspěšně testující možnost využití chemoterapie a radioterapie v neoadjuvantním podání....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu