This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Pain News 2/2018 Czech edition

Originální název:
Pain News Czech edition

Datum vydání: 09/2018


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Kromě editorialu tvoří toto číslo výhradně kazuistiky věnované léčbě akutní a průlomové bolesti u onkologických pacientů a použití vysokých dávek opioidů u 83letého pacienta.Obsah

Volební bolest
 Jindřich Fínek
 
Léčba akutní bolesti u onkologického pacienta
Igor Richter1, 2, Josef Dvořák2
 
Léčba průlomové bolesti u pacienta s mnohočetným myelomem
Viera Sandecká
 
Vylučuje stáří léčbu vysokými dávkami opioidů?
Štěpán Bejvančický1, Petra Bejvančická2
 
Prelomová bolesť u onkologického pacienta
Tatiana Dančíková
 

Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. ¦ Členové redakční rady: MUDr. Štěpán Bejvančický, MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Odpovědné redaktorky: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz, Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazykové redaktorky: PhDr. Hana Kaiserová, Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2 x ročně / 7. ročník / ISSN 1804-7033 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19866Partneři projektu