This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2018 Czech edition

Vylučuje stáří léčbu vysokými dávkami opioidů?

Štěpán Bejvančický1, Petra Bejvančická2

1 Centrum pro léčbu bolesti, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Plzeň
2 Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita, Plzeň

Souhrn Kazuistika popisuje léčbu 83letého onkologického pacienta vysokými dávkami opioidů (transdermálně 300 µg a bukálně 800 µg fentanylu). Terapie byla dobře snášena, nebyly ovlivněny kognitivní funkce ani mobilita. Po 14 měsících opioidní terapie bylo, díky odstranění zdroje bolesti, možné dávky opioidu rychle snižovat. Cílem příspěvku je upozornit na nutnost individualizace léčby, kdy díky rozdílné farmakokinetice jednotlivých osob jsou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu