This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2018 Czech edition

Vylučuje stáří léčbu vysokými dávkami opioidů?

Štěpán Bejvančický1, Petra Bejvančická2

1 Centrum pro léčbu bolesti, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Plzeň
2 Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita, Plzeň

Souhrn Kazuistika popisuje léčbu 83letého onkologického pacienta vysokými dávkami opioidů (transdermálně 300 µg a bukálně 800 µg fentanylu). Terapie byla dobře snášena, nebyly ovlivněny kognitivní funkce ani mobilita. Po 14 měsících opioidní terapie bylo, díky odstranění zdroje bolesti, možné dávky opioidu rychle snižovat. Cílem příspěvku je upozornit na nutnost individualizace léčby, kdy díky rozdílné farmakokinetice jednotlivých osob jsou...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu