This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2018 Czech edition

Vylučuje stáří léčbu vysokými dávkami opioidů?

Štěpán Bejvančický1, Petra Bejvančická2

1 Centrum pro léčbu bolesti, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Plzeň
2 Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita, Plzeň

Souhrn Kazuistika popisuje léčbu 83letého onkologického pacienta vysokými dávkami opioidů (transdermálně 300 µg a bukálně 800 µg fentanylu). Terapie byla dobře snášena, nebyly ovlivněny kognitivní funkce ani mobilita. Po 14 měsících opioidní terapie bylo, díky odstranění zdroje bolesti, možné dávky opioidu rychle snižovat. Cílem příspěvku je upozornit na nutnost individualizace léčby, kdy díky rozdílné farmakokinetice jednotlivých osob jsou...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu