This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2018 Czech edition

Vylučuje stáří léčbu vysokými dávkami opioidů?

Štěpán Bejvančický1, Petra Bejvančická2

1 Centrum pro léčbu bolesti, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Plzeň
2 Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita, Plzeň

Souhrn Kazuistika popisuje léčbu 83letého onkologického pacienta vysokými dávkami opioidů (transdermálně 300 µg a bukálně 800 µg fentanylu). Terapie byla dobře snášena, nebyly ovlivněny kognitivní funkce ani mobilita. Po 14 měsících opioidní terapie bylo, díky odstranění zdroje bolesti, možné dávky opioidu rychle snižovat. Cílem příspěvku je upozornit na nutnost individualizace léčby, kdy díky rozdílné farmakokinetice jednotlivých osob jsou...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu