This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2018 Czech edition

Léčba akutní bolesti u onkologického pacienta

Igor Richter1, 2, Josef Dvořák2

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec a.s., Liberec
2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod do problematiky Bolest patří mezi jeden z nejčastějších příznaků probíhajícího nádorového onemocnění a výrazně se podílí na snižování kvality života. Udává se, že průměrně až 80 % onkologických pacientů se někdy v průběhu onemocnění setkává s bolestí hodnocenou jako „silná“. V terminální fázi onemocnění je to až v 90–95 %. V 60–90 % jsou tyto bolesti způsobené vlastním nádorem, v 10–25 % jsou spojené s protinádorovou léčbou a v 5–20 % s celkovým...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu