This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2018 Czech edition

Léčba akutní bolesti u onkologického pacienta

Igor Richter1, 2, Josef Dvořák2

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec a.s., Liberec
2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod do problematiky Bolest patří mezi jeden z nejčastějších příznaků probíhajícího nádorového onemocnění a výrazně se podílí na snižování kvality života. Udává se, že průměrně až 80 % onkologických pacientů se někdy v průběhu onemocnění setkává s bolestí hodnocenou jako „silná“. V terminální fázi onemocnění je to až v 90–95 %. V 60–90 % jsou tyto bolesti způsobené vlastním nádorem, v 10–25 % jsou spojené s protinádorovou léčbou a v 5–20 % s celkovým...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu