This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2018 Czech edition

Prelomová bolesť u onkologického pacienta

Tatiana Dančíková

Ambulancia bolesti VOÚ a.s. Košice

Súhrn Malígnu bolesť často sprevádzajú epizódy silnej prelomovej bolesti, ktoré mnohokrát vedú k pocitu straty kontroly nad bolesťou. Transmukózne formy opiátov predstavujú optimálnu, rýchlu úľavu od bolesti svojím jednoduchým použitím kdekoľvek, kedykoľvek a s minimálnym rizikom predávkovania. Kľúčové slová: malígna bolesť, prelomová bolesť, transmukózny fentanyl   Úvod Nádorová bolesť je dlhotrvajúca alebo návratná bolesť spojená s kontinuálnym nociceptívnym stimulom a je...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu