This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2018 Czech edition

Prelomová bolesť u onkologického pacienta

Tatiana Dančíková

Ambulancia bolesti VOÚ a.s. Košice

Súhrn Malígnu bolesť často sprevádzajú epizódy silnej prelomovej bolesti, ktoré mnohokrát vedú k pocitu straty kontroly nad bolesťou. Transmukózne formy opiátov predstavujú optimálnu, rýchlu úľavu od bolesti svojím jednoduchým použitím kdekoľvek, kedykoľvek a s minimálnym rizikom predávkovania. Kľúčové slová: malígna bolesť, prelomová bolesť, transmukózny fentanyl   Úvod Nádorová bolesť je dlhotrvajúca alebo návratná bolesť spojená s kontinuálnym nociceptívnym stimulom a je...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu