This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2018 Czech edition

Prelomová bolesť u onkologického pacienta

Tatiana Dančíková

Ambulancia bolesti VOÚ a.s. Košice

Súhrn Malígnu bolesť často sprevádzajú epizódy silnej prelomovej bolesti, ktoré mnohokrát vedú k pocitu straty kontroly nad bolesťou. Transmukózne formy opiátov predstavujú optimálnu, rýchlu úľavu od bolesti svojím jednoduchým použitím kdekoľvek, kedykoľvek a s minimálnym rizikom predávkovania. Kľúčové slová: malígna bolesť, prelomová bolesť, transmukózny fentanyl   Úvod Nádorová bolesť je dlhotrvajúca alebo návratná bolesť spojená s kontinuálnym nociceptívnym stimulom a je...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu