This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2018 Czech edition

Prelomová bolesť u onkologického pacienta

Tatiana Dančíková

Ambulancia bolesti VOÚ a.s. Košice

Súhrn Malígnu bolesť často sprevádzajú epizódy silnej prelomovej bolesti, ktoré mnohokrát vedú k pocitu straty kontroly nad bolesťou. Transmukózne formy opiátov predstavujú optimálnu, rýchlu úľavu od bolesti svojím jednoduchým použitím kdekoľvek, kedykoľvek a s minimálnym rizikom predávkovania. Kľúčové slová: malígna bolesť, prelomová bolesť, transmukózny fentanyl   Úvod Nádorová bolesť je dlhotrvajúca alebo návratná bolesť spojená s kontinuálnym nociceptívnym stimulom a je...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu