This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2018 Czech edition

Léčba průlomové bolesti u pacienta s mnohočetným myelomem

Viera Sandecká

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU, Brno

Souhrn Bolest je typickým doprovodným projevem myelomu. Ne u každého pacienta dojde k poškození kostí, ale bolestmi v různé míře trpí prakticky všichni. Bolesti se nejčastěji objevují v oblasti zad (v kříži), dále v oblasti kyčlí a žeber. Jejich příčina spočívá v difuzní nebo ložiskové osteolýze. Léčba této nemoci by měla být komplexní, přičemž analgetická medikace by neměla zastávat poslední místo. Správné nastavení...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu