This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2018 Czech edition

Léčba průlomové bolesti u pacienta s mnohočetným myelomem

Viera Sandecká

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU, Brno

Souhrn Bolest je typickým doprovodným projevem myelomu. Ne u každého pacienta dojde k poškození kostí, ale bolestmi v různé míře trpí prakticky všichni. Bolesti se nejčastěji objevují v oblasti zad (v kříži), dále v oblasti kyčlí a žeber. Jejich příčina spočívá v difuzní nebo ložiskové osteolýze. Léčba této nemoci by měla být komplexní, přičemž analgetická medikace by neměla zastávat poslední místo. Správné nastavení...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu