This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2018 Czech edition

Léčba průlomové bolesti u pacienta s mnohočetným myelomem

Viera Sandecká

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU, Brno

Souhrn Bolest je typickým doprovodným projevem myelomu. Ne u každého pacienta dojde k poškození kostí, ale bolestmi v různé míře trpí prakticky všichni. Bolesti se nejčastěji objevují v oblasti zad (v kříži), dále v oblasti kyčlí a žeber. Jejich příčina spočívá v difuzní nebo ložiskové osteolýze. Léčba této nemoci by měla být komplexní, přičemž analgetická medikace by neměla zastávat poslední místo. Správné nastavení...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu