This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2018 Czech edition

Léčba průlomové bolesti u pacienta s mnohočetným myelomem

Viera Sandecká

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU, Brno

Souhrn Bolest je typickým doprovodným projevem myelomu. Ne u každého pacienta dojde k poškození kostí, ale bolestmi v různé míře trpí prakticky všichni. Bolesti se nejčastěji objevují v oblasti zad (v kříži), dále v oblasti kyčlí a žeber. Jejich příčina spočívá v difuzní nebo ložiskové osteolýze. Léčba této nemoci by měla být komplexní, přičemž analgetická medikace by neměla zastávat poslední místo. Správné nastavení...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu