This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2018 Czech edition

Volební bolest

 Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Říká se, že pokud ráno od určitého věku XXXX (doplňte svůj) člověka nic nebolí, je po smrti. Tedy jinak řečeno, ranní startovací, zvedání z postele doprovázející bolest nemusí být úplně nepříjemná, otestuje nás, co si můžeme troufnout, a připraví na další denní úkoly. Někdy samotný proces vstávání je oním kruciálním momentem odhadnutí náplně celého dne. Po celodenním hlídání 18měsíčního vnuka, jehož...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu