This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2018 Czech edition

Volební bolest

 Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Říká se, že pokud ráno od určitého věku XXXX (doplňte svůj) člověka nic nebolí, je po smrti. Tedy jinak řečeno, ranní startovací, zvedání z postele doprovázející bolest nemusí být úplně nepříjemná, otestuje nás, co si můžeme troufnout, a připraví na další denní úkoly. Někdy samotný proces vstávání je oním kruciálním momentem odhadnutí náplně celého dne. Po celodenním hlídání 18měsíčního vnuka, jehož...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu