This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2018 Czech edition

Volební bolest

 Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Říká se, že pokud ráno od určitého věku XXXX (doplňte svůj) člověka nic nebolí, je po smrti. Tedy jinak řečeno, ranní startovací, zvedání z postele doprovázející bolest nemusí být úplně nepříjemná, otestuje nás, co si můžeme troufnout, a připraví na další denní úkoly. Někdy samotný proces vstávání je oním kruciálním momentem odhadnutí náplně celého dne. Po celodenním hlídání 18měsíčního vnuka, jehož...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu