This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Paediatric News 1/2023 Czech edition

Originální název:
Paediatric News Czech edition

Datum vydání: 04/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 40

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Úvodní článek prvního čísla letošního roku je věnován využití uzavřené smyčky (tzv. „umělé slinivky“) v terapii dětí s cukrovkou 1. typu, zdůrazňuje její přednosti v managementu onemocnění a poskytuje argumenty, které zbaví rodiče zbytečných obav z náročnosti této technologie. Předmětem následujícího příspěvku je cystické onemocnění ledvin v novorozeneckém věku a návod, jak přistupovat k diagnostice a péči o děti, u kterých je toto onemocnění zjištěno již prenatálně. Třetí práce se zabývá nárůstem arteriální hypertenze u dětí a adolescentů v souvislosti se zvyšující se dětskou obezitou a přináší přehlednou metodiku měření TK. Závěrečný článek obsahuje doporučení týkající se pacientů s febrilními křečemi, návod na diagnostiku, diferenciální diagnostiku i medikaci.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČO: 27656624
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Členové redakční rady: MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, MUDr. Stanislava Koloušková, CSc., MUDr. Olga Magnová, MUDr. Dana Novotná, Ph.D., doc. MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D., doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D., MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
Odpovědná redaktorka: Darina Tomanová, d.tomanova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.
Vychází 2× ročně ¦ 4. ročník ¦ ISSN (print): 2695-0847, ISSN (on-line): 2695-0855
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 24052Partneři projektu