This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2023 Czech edition

Využití uzavřené smyčky („umělé slinivky“) v léčbě dětí s diabetem mellitem 1. typu

Lukáš Plachý

Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN v Motole

Souhrn Diabetes mellitus 1. typu (DM1) je chronické, nevyléčitelné onemocnění způsobené autoimunitní destrukcí beta buněk slinivky břišní, které produkují inzulin. Hlavními cíli léčby DM1 je udržení výborné kompenzace za účelem minimalizace rizika chronických komplikací a udržení co nejlepší kvality života. Zatímco dříve byla standardem péče aplikace inzulinu pomocí inzulinových per a monitorace glykemie pomocí osobních...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu