This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2023 Czech edition

Využití uzavřené smyčky („umělé slinivky“) v léčbě dětí s diabetem mellitem 1. typu

Lukáš Plachý

Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN v Motole

Souhrn Diabetes mellitus 1. typu (DM1) je chronické, nevyléčitelné onemocnění způsobené autoimunitní destrukcí beta buněk slinivky břišní, které produkují inzulin. Hlavními cíli léčby DM1 je udržení výborné kompenzace za účelem minimalizace rizika chronických komplikací a udržení co nejlepší kvality života. Zatímco dříve byla standardem péče aplikace inzulinu pomocí inzulinových per a monitorace glykemie pomocí osobních...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu