This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2023 Czech edition

Cystické onemocnění ledvin v novorozeneckém věku: praktický přístup k diagnostice a další péči

Sylva Skálová

Dětská klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Souhrn Cystická onemocnění ledvin detekovaná prenatálně a v novorozeneckém věku představují širokou skupinu hereditárních i sporadických, jednostranných i oboustranných, benigních nebo závažných stavů. Pro diagnózu této skupiny nemocí je rozhodující ultrazvukové vyšetření (UZ) ledvin. Pro postnatální přístup je praktické a užitečné rozlišení prenatálních UZ nálezů cystického postižení ledvin do čtyř skupin, které koreluje s pravděpodobnou...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu