This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2023 Czech edition

Cystické onemocnění ledvin v novorozeneckém věku: praktický přístup k diagnostice a další péči

Sylva Skálová

Dětská klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Souhrn Cystická onemocnění ledvin detekovaná prenatálně a v novorozeneckém věku představují širokou skupinu hereditárních i sporadických, jednostranných i oboustranných, benigních nebo závažných stavů. Pro diagnózu této skupiny nemocí je rozhodující ultrazvukové vyšetření (UZ) ledvin. Pro postnatální přístup je praktické a užitečné rozlišení prenatálních UZ nálezů cystického postižení ledvin do čtyř skupin, které koreluje s pravděpodobnou...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu