This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2023 Czech edition

Cystické onemocnění ledvin v novorozeneckém věku: praktický přístup k diagnostice a další péči

Sylva Skálová

Dětská klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Souhrn Cystická onemocnění ledvin detekovaná prenatálně a v novorozeneckém věku představují širokou skupinu hereditárních i sporadických, jednostranných i oboustranných, benigních nebo závažných stavů. Pro diagnózu této skupiny nemocí je rozhodující ultrazvukové vyšetření (UZ) ledvin. Pro postnatální přístup je praktické a užitečné rozlišení prenatálních UZ nálezů cystického postižení ledvin do čtyř skupin, které koreluje s pravděpodobnou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu