This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2023 Czech edition

Febrilní křeče

Martin Kudr

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Souhrn Febrilní křeče (FK) jsou záchvaty s horečkou, vyskytující se u dětí mezi 6. měsícem a 5. rokem věku, které nejsou způsobeny neuroinfekcí či metabolickým rozvratem, a u zasažených dětí není přítomná anamnéza záchvatů bez přítomnosti horečky. Výskyt FK v evropské populaci se odhaduje mezi 3–5 %, a jedná se tak o nečastější záchvatové onemocnění dětského...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu