This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2023 Czech edition

Febrilní křeče

Martin Kudr

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Souhrn Febrilní křeče (FK) jsou záchvaty s horečkou, vyskytující se u dětí mezi 6. měsícem a 5. rokem věku, které nejsou způsobeny neuroinfekcí či metabolickým rozvratem, a u zasažených dětí není přítomná anamnéza záchvatů bez přítomnosti horečky. Výskyt FK v evropské populaci se odhaduje mezi 3–5 %, a jedná se tak o nečastější záchvatové onemocnění dětského...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu