This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2023 Czech edition

Editorial

Zuzana Selementová

Paediatric News 1/2023 Czech edition

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, jak sami ze své praxe velmi dobře víte, dětské lékařství je specifickým oborem medicíny. Kromě vysoké odbornosti vyžaduje také značnou dávku erudice, zkušeností a v neposlední řadě specifický druh komunikace jak s malými pacienty, tak často i s jejich rodiči. K tomu přistupuje mimořádná zodpovědnost za správné stanovení diagnózy a léčebného postupu, které ovlivní jejich vyhlídky i celkovou...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu