This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2023 Czech edition

Editorial

Zuzana Selementová

Paediatric News 1/2023 Czech edition

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, jak sami ze své praxe velmi dobře víte, dětské lékařství je specifickým oborem medicíny. Kromě vysoké odbornosti vyžaduje také značnou dávku erudice, zkušeností a v neposlední řadě specifický druh komunikace jak s malými pacienty, tak často i s jejich rodiči. K tomu přistupuje mimořádná zodpovědnost za správné stanovení diagnózy a léčebného postupu, které ovlivní jejich vyhlídky i celkovou...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu