This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2023 Czech edition

Editorial

Zuzana Selementová

Paediatric News 1/2023 Czech edition

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, jak sami ze své praxe velmi dobře víte, dětské lékařství je specifickým oborem medicíny. Kromě vysoké odbornosti vyžaduje také značnou dávku erudice, zkušeností a v neposlední řadě specifický druh komunikace jak s malými pacienty, tak často i s jejich rodiči. K tomu přistupuje mimořádná zodpovědnost za správné stanovení diagnózy a léčebného postupu, které ovlivní jejich vyhlídky i celkovou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu