This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2023 Czech edition

Arteriální hypertenze u dětí a adolescentů

Tomáš Seeman 1,2

1 Klinika dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava
2 Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Praha

Souhrn Arteriální hypertenze je jedním z nejdůležitějších, hlavních rizikových faktorů kardiovaskulární morbidity a mortality u dospělých a kardiovaskulárních a renálních onemocnění v dětském věku. Tato doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze u dětí vycházejí ze současných doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi. Hypertenze v dětském věku je definována jako opakovaně (alespoň 3×) naměřený krevní tlak (TK) ≥...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu