This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2023 Czech edition

Arteriální hypertenze u dětí a adolescentů

Tomáš Seeman 1,2

1 Klinika dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava
2 Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Praha

Souhrn Arteriální hypertenze je jedním z nejdůležitějších, hlavních rizikových faktorů kardiovaskulární morbidity a mortality u dospělých a kardiovaskulárních a renálních onemocnění v dětském věku. Tato doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze u dětí vycházejí ze současných doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi. Hypertenze v dětském věku je definována jako opakovaně (alespoň 3×) naměřený krevní tlak (TK) ≥...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu