This site is intended for healthcare professionals

Paediatric News 1/2023 Czech edition

Arteriální hypertenze u dětí a adolescentů

Tomáš Seeman 1,2

1 Klinika dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava
2 Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Praha

Souhrn Arteriální hypertenze je jedním z nejdůležitějších, hlavních rizikových faktorů kardiovaskulární morbidity a mortality u dospělých a kardiovaskulárních a renálních onemocnění v dětském věku. Tato doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze u dětí vycházejí ze současných doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi. Hypertenze v dětském věku je definována jako opakovaně (alespoň 3×) naměřený krevní tlak (TK) ≥...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu