This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Neuroendocrine Tumors News 2/2023 Czech edition

Originální název:
Neuroendocrine Tumors News Czech edition

Datum vydání: 11/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Neuroendokrinní nádory mohou mít nejrůznější podobu a mohou se vyskytovat prakticky kdekoliv. Druhé letošní číslo časopisu Neuroendocrine Tumors News uvádí příběh pacienta s neuroendokrinním karcinomem jícnu s vysokým proliferačním indexem, který byl úspěšně léčen kombinací platina plus etoposid. Velmi aktuálním problémem je nádorová multiplicita, které jsou proto věnovány hned dva příspěvky. Další z kazuistik popisuje dramatický průběh pozdě rozpoznaného karcinoidového syndromu u mladého člověka. Zajímavý je rovněž příběh nemocného s generalizovaným NET neznámého primárního původu G2 s Ki67 12 %: pacient byl léčen chemoterapií a vzhledem k prokázané přítomnosti somatostatinových receptorů i opakovaným PRRT.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČ: 27656624
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ Web: www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Předseda redakční rady: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Členové redakční rady: MUDr. Jaroslava Barkmanová, MUDr. Eva Sedláčková, MBA,
MUDr. Hana Šiffnerová, Ph.D. ¦ Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: Mgr. Petra Schmidová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.
Vychází 2× ročně ¦ 8. ročník ¦ ISSN (tisk): 2533-5227, ISSN (on-line): 2694-7374
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22702.Partneři projektu