This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2023 Czech edition

Úskalí diagnostiky neuroendokrinního karcinomu v oblasti jícnu

Kateřina Licková 1, Renata Soumarová 1, Martin Michna 2

1 Onkologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 3. LF UK, Praha
2 Klinika radiologie a nukleární medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 3. LF UK, Praha

Úvod Neuroendokrinní novotvary (NEN) jsou definovány jako epiteliální neoplazie s převládající neuroendokrinní diferenciací a pochází především z gastrointestinálního či bronchopulmonálního traktu [1]. Údaje z americké databáze Surveillance Epidemiology and End Results naznačují, že incidence a prevalence NEN se za poslední tři desetiletí podstatně zvýšila, a to zejména díky novým diagnostickým a terapeutickým možnostem [2]. Nádory...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu