This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2023 Czech edition

Metastatický dobře diferencovaný neuroendokrinní tumor nejasného primárního východiska Indikace k PRRT?

Hana Korunková

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Úvod Neuroendokrinní neoplazie (NEN) představují heterogenní skupinu nádorových onemocnění s různým stupněm diferenciace, tedy různým stupněm malignity, a různým orgánovým původem. Ať se jakkoli klasifikace NEN mění, připomeňme alespoň základní princip jejich rozdělení na dobře diferencované neuroendokrinní tumory (well diferenciated NET – WD NET) a špatně diferencované neuroendokrinní karcinomy (poor diferenciated NEC – PD NEC)....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu