This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2023 Czech edition

Editorial

Eva Sedláčková

Onkologická klinika VFN v Praze a 1. LF UK

Vážení a milí čtenáři,   máme za sebou léto s tropickými teplotami i s přívalovými lijáky a vlídný teplý začátek podzimu. Pomalu se po dovolených všichni vracíme do kolotoče ambulancí, vizit, služeb, přednášek, seminářů a kongresů. Pevně doufám, že si v krátících se dnech najdete i klidnou chvilku na přečtení odborného časopisu. MUDr. Licková uvádí kazuistiku pacienta s neuroendokrinním karcinomem jícnu s vysokým proliferačním indexem, který byl úspěšně léčen...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu