This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2023 Czech edition

Multidisciplinární management u pacientky s nádorovou multiplicitou včetně neuroendokrinního tumoru

Soňa Křivonosková, Tomáš Mačinga

Onkologická klinika 1. LF a FTN, Praha

Úvod Neuroendokrinní tumory jsou často zjištěny jako náhodný nález. K jejich záchytu dojde u pacienta dříve, než se objeví symptomy – ať již během vyšetřování pro jiné obtíže, či rovnou v rámci operace, jak tomu bylo u naší pacientky. Kazuistika představuje pacientku, u které byly během gynekologické operace nalezeny metastázy neuroendokrinního tumoru. Následně však podstupuje...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu