This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2023 Czech edition

Multidisciplinární management u pacientky s nádorovou multiplicitou včetně neuroendokrinního tumoru

Soňa Křivonosková, Tomáš Mačinga

Onkologická klinika 1. LF a FTN, Praha

Úvod Neuroendokrinní tumory jsou často zjištěny jako náhodný nález. K jejich záchytu dojde u pacienta dříve, než se objeví symptomy – ať již během vyšetřování pro jiné obtíže, či rovnou v rámci operace, jak tomu bylo u naší pacientky. Kazuistika představuje pacientku, u které byly během gynekologické operace nalezeny metastázy neuroendokrinního tumoru. Následně však podstupuje...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu