This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2023 Czech edition

Progrese nemoci pod léčbou somatostatinovými analogy?

Taťána Karpianusová

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Úvod Neuroendokrinní nádory (NET) tvoří vzácnou skupinu nádorů, které vznikají z neuroendokrinních tkání nebo častěji z neuroendokrinních buněk diseminovaných v různých orgánech a systémech. Incidence v evropské populaci je asi 3–4/100 000/rok. NET pankreatu tvoří asi 1 % všech nádorů pankreatu. Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je zhoubné indolentní lymfoproliferativní onemocnění, kdy dochází ke klonální proliferaci a...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu