This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2023 Czech edition

Progrese nemoci pod léčbou somatostatinovými analogy?

Taťána Karpianusová

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Úvod Neuroendokrinní nádory (NET) tvoří vzácnou skupinu nádorů, které vznikají z neuroendokrinních tkání nebo častěji z neuroendokrinních buněk diseminovaných v různých orgánech a systémech. Incidence v evropské populaci je asi 3–4/100 000/rok. NET pankreatu tvoří asi 1 % všech nádorů pankreatu. Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je zhoubné indolentní lymfoproliferativní onemocnění, kdy dochází ke klonální proliferaci a...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu