This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Myelodysplastic Syndrome News 1/2023 Czech edition

Originální název:
Myelodysplastic Syndrome News Czech edition

Datum vydání: 05/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

První článek přináší klinické poznámky k použití G-CSF u MDS. Autor se zaměřil na některé kontroverze a výzvy týkající se klinického použití G-CSF u pacientů s MDS a AML. Materiál s názvem post ASH uvádí výběr důležitých prací týkajících se zvláště klinických témat, která byla prezentována na ASH meetingu 2022 a která již v současnosti ovlivňují praxi či v blízké budoucnosti budou součástí diagnostiky a terapie MDS. V čísle najdete také dvě zajímavé kazuistiky – první s názvem Management pacientů s high-risk MDS. Druhá kazuistika představuje nové možnosti terapie anémie u dlouhodobě transfuzně závislých nemocných s MDS.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
IČO: 27656624 ¦ Tel.: + 420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Předsedkyně redakční rady: doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.
Členové redakční rady: prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc., prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Alena Palčová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.
Vychází 2x ročně / 11. ročník / ISSN (tištěné vydání): 2336-1093, ISSN (on-line vydání): 2694-7307
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21049. Vydavatel neodpovídá za údaje či názory autorů článků a obsah inzerátů.Partneři projektu