This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2023 Czech edition

Management pacientů s high-risk myelodysplastickým syndromem

Slávka Sotáková

I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Myelodysplastické neoplazie (MDN), dříve známé jako myelodysplastické syndromy (MDS, reklasifikováno v roce 2021 Světovou zdravotnickou organizací), je heterogenní skupina onemocnění charakterizovaných klonální maligní hematopoezou s různě závažně vyjádřenými cytopeniemi v periferní krvi, morfologickou dysplazií v kostní dřeni a rizikem transformace do akutní myeloidní leukemie. Incidence onemocnění narůstá nad 65 let, postiženi jsou zejména muži...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu