This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2023 Czech edition

Management pacientů s high-risk myelodysplastickým syndromem

Slávka Sotáková

I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Myelodysplastické neoplazie (MDN), dříve známé jako myelodysplastické syndromy (MDS, reklasifikováno v roce 2021 Světovou zdravotnickou organizací), je heterogenní skupina onemocnění charakterizovaných klonální maligní hematopoezou s různě závažně vyjádřenými cytopeniemi v periferní krvi, morfologickou dysplazií v kostní dřeni a rizikem transformace do akutní myeloidní leukemie. Incidence onemocnění narůstá nad 65 let, postiženi jsou zejména muži...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu