This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2023 Czech edition

Nové možnosti terapie anémie u dlouhodobě transfuzně závislých nemocných s myelodysplastickým syndromem

Anna Jonášová

I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní skupina myeloidních nádorových onemocnění charakterizovaných klonální proliferací maligních kmenových a progenitorových buněk, cytopenií v periferní krvi a zvýšeným rizikem progrese do akutní myeloidní leukemie. V roce 2022 Světová zdravotnická organizace (WHO) překlasifikovala MDS na myelodysplastické neoplazie (MDN) [1]. Definovány jsou nově podskupiny i na bázi cytogenetických a molekulárněgenetických abnormalit....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu