This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2023 Czech edition

Nové možnosti terapie anémie u dlouhodobě transfuzně závislých nemocných s myelodysplastickým syndromem

Anna Jonášová

I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní skupina myeloidních nádorových onemocnění charakterizovaných klonální proliferací maligních kmenových a progenitorových buněk, cytopenií v periferní krvi a zvýšeným rizikem progrese do akutní myeloidní leukemie. V roce 2022 Světová zdravotnická organizace (WHO) překlasifikovala MDS na myelodysplastické neoplazie (MDN) [1]. Definovány jsou nově podskupiny i na bázi cytogenetických a molekulárněgenetických abnormalit....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu