This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2023 Czech edition

Post ASH – myelodysplastický syndrom

Anna Jonášová

I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

Uvádím výběr důležitých prací týkajících se zvláště klinických témat, která byla prezentována na ASH (American Society of Hematology) meetingu 2022 a která již v současnosti ovlivňují naši praxi nebo v blízké budoucnosti budou součástí diagnostiky a terapie MDS. IPSS-M (International Prognostic Scoring System-Molecular) Mnoho prací, z nichž vybíráme dvě největší, se věnovalo validaci nového skórovacího systému rizik progrese (IPSS-M). V práci...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu