This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2023 Czech edition

Post ASH – myelodysplastický syndrom

Anna Jonášová

I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

Uvádím výběr důležitých prací týkajících se zvláště klinických témat, která byla prezentována na ASH (American Society of Hematology) meetingu 2022 a která již v současnosti ovlivňují naši praxi nebo v blízké budoucnosti budou součástí diagnostiky a terapie MDS. IPSS-M (International Prognostic Scoring System-Molecular) Mnoho prací, z nichž vybíráme dvě největší, se věnovalo validaci nového skórovacího systému rizik progrese (IPSS-M). V práci...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu