This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2023 Czech edition

Klinické poznámky k použití G-CSF u myelodysplastického syndromu

Tomáš Stopka

BIOCEV, I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

Granulocytární kolonie stimulující faktor (G-CSF, CSF3) je důležitým nástrojem pro snížení výskytu febrilní neutropenie související se zpožděním a snížením dávky chemoterapie a také ke snížení počtu dnů hospitalizace jak v hematologii, tak i v onkologii. G-CSF je klíčovým faktorem pro mobilizaci neutrofilů a dále i pro mobilizaci kmenových buněk, tudíž se hojně využívá před jejich separací pro autologní transplantaci pro lymfoproliferace. Zaměříme se...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu