This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2023 Czech edition

Klinické poznámky k použití G-CSF u myelodysplastického syndromu

Tomáš Stopka

BIOCEV, I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

Granulocytární kolonie stimulující faktor (G-CSF, CSF3) je důležitým nástrojem pro snížení výskytu febrilní neutropenie související se zpožděním a snížením dávky chemoterapie a také ke snížení počtu dnů hospitalizace jak v hematologii, tak i v onkologii. G-CSF je klíčovým faktorem pro mobilizaci neutrofilů a dále i pro mobilizaci kmenových buněk, tudíž se hojně využívá před jejich separací pro autologní transplantaci pro lymfoproliferace. Zaměříme se...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu