This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2023 Czech edition

Klinické poznámky k použití G-CSF u myelodysplastického syndromu

Tomáš Stopka

BIOCEV, I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

Granulocytární kolonie stimulující faktor (G-CSF, CSF3) je důležitým nástrojem pro snížení výskytu febrilní neutropenie související se zpožděním a snížením dávky chemoterapie a také ke snížení počtu dnů hospitalizace jak v hematologii, tak i v onkologii. G-CSF je klíčovým faktorem pro mobilizaci neutrofilů a dále i pro mobilizaci kmenových buněk, tudíž se hojně využívá před jejich separací pro autologní transplantaci pro lymfoproliferace. Zaměříme se...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu