This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2023 Czech edition

Editorial

Anna Jonášová, Tomáš Stopka

I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

Vážení a milí čtenáři,   je krásné jaro, začíná se oteplovat, vyrážíme do přírody, ale přece jen pro některé ještě chladné dny a deštivá odpoledne jsme tu s naším pravidelných jarním vydáním MDS News. Přicházíme opravdu s novinkami, a to v článku doc. Jonášové, který je souhrnem toho, co nejdůležitějšího přinesl ASH 2022. Velké množství prací se věnovalo novému skórovacímu systému IPSS-M...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu