This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2023 Czech edition

Editorial

Anna Jonášová, Tomáš Stopka

I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze

Vážení a milí čtenáři,   je krásné jaro, začíná se oteplovat, vyrážíme do přírody, ale přece jen pro některé ještě chladné dny a deštivá odpoledne jsme tu s naším pravidelných jarním vydáním MDS News. Přicházíme opravdu s novinkami, a to v článku doc. Jonášové, který je souhrnem toho, co nejdůležitějšího přinesl ASH 2022. Velké množství prací se věnovalo novému skórovacímu systému IPSS-M...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu