This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Originální název:
Molecular Targeted Therapy News Czech edition

Datum vydání: 11/2017


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 32

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Tématem úvodníku prof. MUDr. J. Fínka, Ph.D., MHA, je tentokrát dostupnost nových léků pro všechny potřebné a indikované pacienty. Přehledový článek je věnován novinkám v imunoterapii refrakterní a relabující akutní lymfoblastické leukemie. Další se týká rizik toxicity při léčbě inhibitory 4/6 cyklin-dependentních kináz (palbociklib, ribociklib). Kazuistika seznamuje s případem pacienta s inoperabilním ca ledviny. Závěrečná review shrnují poznatky o adjuvantní terapii ca ledviny a použití bosutinibu ve 2. linii léčby po předchozím imatinibu u CML.

Partneři projektu