This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Možná rizika toxicity spojená s léčbou inhibitory 4/6 cyklin-denpendetních kináz u palbociklibu a ribociklibu

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Zkušenosti s novými inhibitory 4/6 cyklin-dependentních kináz, které používáme k oddálení rezistence na hormonální léčbu, se za poslední roky významně změnily. Nyní je hlavní otázkou stanovit scénář léčby pro překonání primární nebo sekundární rezistence na hormonální léčbu. Abychom správně indikovali tuto náročnou léčbu u pacientek s HR pozitivním/HER2 negativním karcinomem prsu (HR+/HER2- BC), je nutno porovnat nejen jejich účinnost, ale také...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu