This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Možná rizika toxicity spojená s léčbou inhibitory 4/6 cyklin-denpendetních kináz u palbociklibu a ribociklibu

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Zkušenosti s novými inhibitory 4/6 cyklin-dependentních kináz, které používáme k oddálení rezistence na hormonální léčbu, se za poslední roky významně změnily. Nyní je hlavní otázkou stanovit scénář léčby pro překonání primární nebo sekundární rezistence na hormonální léčbu. Abychom správně indikovali tuto náročnou léčbu u pacientek s HR pozitivním/HER2 negativním karcinomem prsu (HR+/HER2- BC), je nutno porovnat nejen jejich účinnost, ale také...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu