This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Možná rizika toxicity spojená s léčbou inhibitory 4/6 cyklin-denpendetních kináz u palbociklibu a ribociklibu

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Zkušenosti s novými inhibitory 4/6 cyklin-dependentních kináz, které používáme k oddálení rezistence na hormonální léčbu, se za poslední roky významně změnily. Nyní je hlavní otázkou stanovit scénář léčby pro překonání primární nebo sekundární rezistence na hormonální léčbu. Abychom správně indikovali tuto náročnou léčbu u pacientek s HR pozitivním/HER2 negativním karcinomem prsu (HR+/HER2- BC), je nutno porovnat nejen jejich účinnost, ale také...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu