This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Možná rizika toxicity spojená s léčbou inhibitory 4/6 cyklin-denpendetních kináz u palbociklibu a ribociklibu

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Zkušenosti s novými inhibitory 4/6 cyklin-dependentních kináz, které používáme k oddálení rezistence na hormonální léčbu, se za poslední roky významně změnily. Nyní je hlavní otázkou stanovit scénář léčby pro překonání primární nebo sekundární rezistence na hormonální léčbu. Abychom správně indikovali tuto náročnou léčbu u pacientek s HR pozitivním/HER2 negativním karcinomem prsu (HR+/HER2- BC), je nutno porovnat nejen jejich účinnost, ale také...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu