This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Inovace

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK Plzeň

Tlačil jsem vnuka v kočárku pražským Vyšehradem, procházel kolem hrobů slavných, i začal jsem přemýšlet, kolik zásadních změn asi ve svém životě zažili. Myslel jsem nejenom na změny politické a technické, ale změny kulturního cítění a změny v přírodovědách. Tato otázka mne přepadla u hrobu Václava Hanky, jehož falza rozpoutala spor o Rukopisy, který, zahájen Dobrovským, trvá od roku 1824 prakticky dodnes a který rozpoltil celou...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu