This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Inovace

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK Plzeň

Tlačil jsem vnuka v kočárku pražským Vyšehradem, procházel kolem hrobů slavných, i začal jsem přemýšlet, kolik zásadních změn asi ve svém životě zažili. Myslel jsem nejenom na změny politické a technické, ale změny kulturního cítění a změny v přírodovědách. Tato otázka mne přepadla u hrobu Václava Hanky, jehož falza rozpoutala spor o Rukopisy, který, zahájen Dobrovským, trvá od roku 1824 prakticky dodnes a který rozpoltil celou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu