This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Inovace

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK Plzeň

Tlačil jsem vnuka v kočárku pražským Vyšehradem, procházel kolem hrobů slavných, i začal jsem přemýšlet, kolik zásadních změn asi ve svém životě zažili. Myslel jsem nejenom na změny politické a technické, ale změny kulturního cítění a změny v přírodovědách. Tato otázka mne přepadla u hrobu Václava Hanky, jehož falza rozpoutala spor o Rukopisy, který, zahájen Dobrovským, trvá od roku 1824 prakticky dodnes a který rozpoltil celou...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu