This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Inovace

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK Plzeň

Tlačil jsem vnuka v kočárku pražským Vyšehradem, procházel kolem hrobů slavných, i začal jsem přemýšlet, kolik zásadních změn asi ve svém životě zažili. Myslel jsem nejenom na změny politické a technické, ale změny kulturního cítění a změny v přírodovědách. Tato otázka mne přepadla u hrobu Václava Hanky, jehož falza rozpoutala spor o Rukopisy, který, zahájen Dobrovským, trvá od roku 1824 prakticky dodnes a který rozpoltil celou...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu