This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Léčba pacienta s inoperabilním metastatickým karcinomem ledviny

Věra Benešová

Nemocnice Jihlava

Úvod Česká republika patří mezi země s nejvyšší incidencí i mortalitou renálního karcinomu na světě. Kolem 85 % z nich tvoří adenokarcinomy ledviny vycházející z buněk proximálního tubulu. Již v době diagnózy je 30–40 % pacientů zachyceno s inoperabilním, lokálně pokročilým tumorem nebo s nálezem metastáz. Za posledních 11 let se možnosti léčby metastatického karcinomu ledviny velmi rozšířily, a tak i doba života těchto pacientů se výrazně prodloužila,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu