This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Léčba pacienta s inoperabilním metastatickým karcinomem ledviny

Věra Benešová

Nemocnice Jihlava

Úvod Česká republika patří mezi země s nejvyšší incidencí i mortalitou renálního karcinomu na světě. Kolem 85 % z nich tvoří adenokarcinomy ledviny vycházející z buněk proximálního tubulu. Již v době diagnózy je 30–40 % pacientů zachyceno s inoperabilním, lokálně pokročilým tumorem nebo s nálezem metastáz. Za posledních 11 let se možnosti léčby metastatického karcinomu ledviny velmi rozšířily, a tak i doba života těchto pacientů se výrazně prodloužila,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu