This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Léčba pacienta s inoperabilním metastatickým karcinomem ledviny

Věra Benešová

Nemocnice Jihlava

Úvod Česká republika patří mezi země s nejvyšší incidencí i mortalitou renálního karcinomu na světě. Kolem 85 % z nich tvoří adenokarcinomy ledviny vycházející z buněk proximálního tubulu. Již v době diagnózy je 30–40 % pacientů zachyceno s inoperabilním, lokálně pokročilým tumorem nebo s nálezem metastáz. Za posledních 11 let se možnosti léčby metastatického karcinomu ledviny velmi rozšířily, a tak i doba života těchto pacientů se výrazně prodloužila,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu