This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Léčba pacienta s inoperabilním metastatickým karcinomem ledviny

Věra Benešová

Nemocnice Jihlava

Úvod Česká republika patří mezi země s nejvyšší incidencí i mortalitou renálního karcinomu na světě. Kolem 85 % z nich tvoří adenokarcinomy ledviny vycházející z buněk proximálního tubulu. Již v době diagnózy je 30–40 % pacientů zachyceno s inoperabilním, lokálně pokročilým tumorem nebo s nálezem metastáz. Za posledních 11 let se možnosti léčby metastatického karcinomu ledviny velmi rozšířily, a tak i doba života těchto pacientů se výrazně prodloužila,...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu