This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Léčba pacienta s inoperabilním metastatickým karcinomem ledviny

Věra Benešová

Nemocnice Jihlava

Úvod Česká republika patří mezi země s nejvyšší incidencí i mortalitou renálního karcinomu na světě. Kolem 85 % z nich tvoří adenokarcinomy ledviny vycházející z buněk proximálního tubulu. Již v době diagnózy je 30–40 % pacientů zachyceno s inoperabilním, lokálně pokročilým tumorem nebo s nálezem metastáz. Za posledních 11 let se možnosti léčby metastatického karcinomu ledviny velmi rozšířily, a tak i doba života těchto pacientů se výrazně prodloužila,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu