This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Novinky v imunoterapii refrakterní a relabující akutní lymfoblastické leukemie dospělých

Štěpán Hrabovský1, František Folber1, Michael Doubek1, 2

1 Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno
2 Středoevropský technologický institut (CEITEC), Brno

Souhrn Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) je nejčastějším onkologickým onemocněním dětského věku, u dospělých patří mezi vzácnější malignity. Zatímco u dětí je dosahováno skvělých výsledků, prognóza dospělých pacientů je stále neuspokojivá, zejména pro vysokou incidenci relapsů a jejich refrakteritu k léčbě. V posledních letech dochází k mnoha pokrokům v diagnostice a léčbě této choroby, mimo jiné díky objevu nových léků a jejich zavádění do denní praxe....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu