This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Novinky v imunoterapii refrakterní a relabující akutní lymfoblastické leukemie dospělých

Štěpán Hrabovský1, František Folber1, Michael Doubek1, 2

1 Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno
2 Středoevropský technologický institut (CEITEC), Brno

Souhrn Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) je nejčastějším onkologickým onemocněním dětského věku, u dospělých patří mezi vzácnější malignity. Zatímco u dětí je dosahováno skvělých výsledků, prognóza dospělých pacientů je stále neuspokojivá, zejména pro vysokou incidenci relapsů a jejich refrakteritu k léčbě. V posledních letech dochází k mnoha pokrokům v diagnostice a léčbě této choroby, mimo jiné díky objevu nových léků a jejich zavádění do denní praxe....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu