This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Novinky v imunoterapii refrakterní a relabující akutní lymfoblastické leukemie dospělých

Štěpán Hrabovský1, František Folber1, Michael Doubek1, 2

1 Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno
2 Středoevropský technologický institut (CEITEC), Brno

Souhrn Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) je nejčastějším onkologickým onemocněním dětského věku, u dospělých patří mezi vzácnější malignity. Zatímco u dětí je dosahováno skvělých výsledků, prognóza dospělých pacientů je stále neuspokojivá, zejména pro vysokou incidenci relapsů a jejich refrakteritu k léčbě. V posledních letech dochází k mnoha pokrokům v diagnostice a léčbě této choroby, mimo jiné díky objevu nových léků a jejich zavádění do denní praxe....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu