This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Novinky v imunoterapii refrakterní a relabující akutní lymfoblastické leukemie dospělých

Štěpán Hrabovský1, František Folber1, Michael Doubek1, 2

1 Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno
2 Středoevropský technologický institut (CEITEC), Brno

Souhrn Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) je nejčastějším onkologickým onemocněním dětského věku, u dospělých patří mezi vzácnější malignity. Zatímco u dětí je dosahováno skvělých výsledků, prognóza dospělých pacientů je stále neuspokojivá, zejména pro vysokou incidenci relapsů a jejich refrakteritu k léčbě. V posledních letech dochází k mnoha pokrokům v diagnostice a léčbě této choroby, mimo jiné díky objevu nových léků a jejich zavádění do denní praxe....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu