This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Novinky v imunoterapii refrakterní a relabující akutní lymfoblastické leukemie dospělých

Štěpán Hrabovský1, František Folber1, Michael Doubek1, 2

1 Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno
2 Středoevropský technologický institut (CEITEC), Brno

Souhrn Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) je nejčastějším onkologickým onemocněním dětského věku, u dospělých patří mezi vzácnější malignity. Zatímco u dětí je dosahováno skvělých výsledků, prognóza dospělých pacientů je stále neuspokojivá, zejména pro vysokou incidenci relapsů a jejich refrakteritu k léčbě. V posledních letech dochází k mnoha pokrokům v diagnostice a léčbě této choroby, mimo jiné díky objevu nových léků a jejich zavádění do denní praxe....

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu