This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Originální název:
Molecular Targeted Therapy News Czech edition

Datum vydání: 09/2017


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Úvodník zodpovídá otázku, jaká je situace v cílené terapii malými molekulami v r. 2017. Následující příspěvek přináší výsledky studie PALOMA-3 v léčbě pacientek se SR+/HER2- mBC. Navazuje přehledový článek o jednom ze základních léků systémové léčby – sunitinibu. Tomu je věnována i následující kazuistika, popisující případ, kdy byl použit v sekvenční léčbě gastrointestinálního stromálního nádoru. Další kazuistika popisuje případ použití krizotinibu u pacientky s bronchogenním karcinomem.

Partneři projektu