This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Sunitinib v sekvenční léčbě gastrointestinálních stromálních tumorů (GIST)

Ilona Kocáková, Ivo Kocák

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

Úvod Gastrointestinální stromální nádory (GIST) byly před érou cílené léčby obávanými a zákeřnými zabijáky. Řadíme je mezi vzácná onemocnění. Jak tyto vzácné nádory (sirotky) definujeme? Pro Evropskou unii platí, že onemocnění je pokládáno za vzácné, pokud postihuje méně než 5 osob z 10 tisíc. Pacienty ohrožují na životě, nebo je chronicky poškozují. V EU se uvádí 30 milionů nemocných, v Česku...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu