This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Sunitinib v sekvenční léčbě gastrointestinálních stromálních tumorů (GIST)

Ilona Kocáková, Ivo Kocák

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

Úvod Gastrointestinální stromální nádory (GIST) byly před érou cílené léčby obávanými a zákeřnými zabijáky. Řadíme je mezi vzácná onemocnění. Jak tyto vzácné nádory (sirotky) definujeme? Pro Evropskou unii platí, že onemocnění je pokládáno za vzácné, pokud postihuje méně než 5 osob z 10 tisíc. Pacienty ohrožují na životě, nebo je chronicky poškozují. V EU se uvádí 30 milionů nemocných, v Česku...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu