This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Sunitinib v sekvenční léčbě gastrointestinálních stromálních tumorů (GIST)

Ilona Kocáková, Ivo Kocák

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

Úvod Gastrointestinální stromální nádory (GIST) byly před érou cílené léčby obávanými a zákeřnými zabijáky. Řadíme je mezi vzácná onemocnění. Jak tyto vzácné nádory (sirotky) definujeme? Pro Evropskou unii platí, že onemocnění je pokládáno za vzácné, pokud postihuje méně než 5 osob z 10 tisíc. Pacienty ohrožují na životě, nebo je chronicky poškozují. V EU se uvádí 30 milionů nemocných, v Česku...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu