This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Sunitinib v sekvenční léčbě gastrointestinálních stromálních tumorů (GIST)

Ilona Kocáková, Ivo Kocák

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

Úvod Gastrointestinální stromální nádory (GIST) byly před érou cílené léčby obávanými a zákeřnými zabijáky. Řadíme je mezi vzácná onemocnění. Jak tyto vzácné nádory (sirotky) definujeme? Pro Evropskou unii platí, že onemocnění je pokládáno za vzácné, pokud postihuje méně než 5 osob z 10 tisíc. Pacienty ohrožují na životě, nebo je chronicky poškozují. V EU se uvádí 30 milionů nemocných, v Česku...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu