This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Sunitinib v sekvenční léčbě gastrointestinálních stromálních tumorů (GIST)

Ilona Kocáková, Ivo Kocák

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

Úvod Gastrointestinální stromální nádory (GIST) byly před érou cílené léčby obávanými a zákeřnými zabijáky. Řadíme je mezi vzácná onemocnění. Jak tyto vzácné nádory (sirotky) definujeme? Pro Evropskou unii platí, že onemocnění je pokládáno za vzácné, pokud postihuje méně než 5 osob z 10 tisíc. Pacienty ohrožují na životě, nebo je chronicky poškozují. V EU se uvádí 30 milionů nemocných, v Česku...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu