This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Cílená terapie malými molekulami na konci roku 2017

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice Praha

Cílená terapie inhibitory kináz pro solidní nádory prošla v posledních 15 letech bouřlivým rozvojem. Je nyní součástí léčby většiny pacientů s pokročilými nebo metastatickými nádory. Přibližně od roku 2010 však nastává éra protinádorové imunoterapie a právě na ni se momentálně upíná pozornost většiny preklinických a klinických výzkumníků v onkologii – alespoň pokud lze soudit podle počtu prezentací a posterů na nedávno skončeném kongresu ESMO...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu