This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Cílená terapie malými molekulami na konci roku 2017

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice Praha

Cílená terapie inhibitory kináz pro solidní nádory prošla v posledních 15 letech bouřlivým rozvojem. Je nyní součástí léčby většiny pacientů s pokročilými nebo metastatickými nádory. Přibližně od roku 2010 však nastává éra protinádorové imunoterapie a právě na ni se momentálně upíná pozornost většiny preklinických a klinických výzkumníků v onkologii – alespoň pokud lze soudit podle počtu prezentací a posterů na nedávno skončeném kongresu ESMO...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu