This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Cílená terapie malými molekulami na konci roku 2017

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice Praha

Cílená terapie inhibitory kináz pro solidní nádory prošla v posledních 15 letech bouřlivým rozvojem. Je nyní součástí léčby většiny pacientů s pokročilými nebo metastatickými nádory. Přibližně od roku 2010 však nastává éra protinádorové imunoterapie a právě na ni se momentálně upíná pozornost většiny preklinických a klinických výzkumníků v onkologii – alespoň pokud lze soudit podle počtu prezentací a posterů na nedávno skončeném kongresu ESMO...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu