This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Cílená terapie malými molekulami na konci roku 2017

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice Praha

Cílená terapie inhibitory kináz pro solidní nádory prošla v posledních 15 letech bouřlivým rozvojem. Je nyní součástí léčby většiny pacientů s pokročilými nebo metastatickými nádory. Přibližně od roku 2010 však nastává éra protinádorové imunoterapie a právě na ni se momentálně upíná pozornost většiny preklinických a klinických výzkumníků v onkologii – alespoň pokud lze soudit podle počtu prezentací a posterů na nedávno skončeném kongresu ESMO...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu