This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Sunitinib rechallenge

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn Sunitinib je jedním ze základních léků pro systémovou terapii metastatického renálního karcinomu (mRCC). Prokazatelně prodlužuje přežití nemocných se světlobuněčným karcinomem v dobré nebo střední prognostické skupině. Několik prací ukazuje, že sunitinib je účinný i při jeho opětovném nasazení u pacientů, kteří byli v mezidobí léčeni jinými cílenými léky. Znovupodání sunitinibu (sunitinib rechallenge) je tedy jednou z potenciálních možností terapie...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu