This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Sunitinib rechallenge

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn Sunitinib je jedním ze základních léků pro systémovou terapii metastatického renálního karcinomu (mRCC). Prokazatelně prodlužuje přežití nemocných se světlobuněčným karcinomem v dobré nebo střední prognostické skupině. Několik prací ukazuje, že sunitinib je účinný i při jeho opětovném nasazení u pacientů, kteří byli v mezidobí léčeni jinými cílenými léky. Znovupodání sunitinibu (sunitinib rechallenge) je tedy jednou z potenciálních možností terapie...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu