This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Sunitinib rechallenge

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn Sunitinib je jedním ze základních léků pro systémovou terapii metastatického renálního karcinomu (mRCC). Prokazatelně prodlužuje přežití nemocných se světlobuněčným karcinomem v dobré nebo střední prognostické skupině. Několik prací ukazuje, že sunitinib je účinný i při jeho opětovném nasazení u pacientů, kteří byli v mezidobí léčeni jinými cílenými léky. Znovupodání sunitinibu (sunitinib rechallenge) je tedy jednou z potenciálních možností terapie...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu