This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Sunitinib rechallenge

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn Sunitinib je jedním ze základních léků pro systémovou terapii metastatického renálního karcinomu (mRCC). Prokazatelně prodlužuje přežití nemocných se světlobuněčným karcinomem v dobré nebo střední prognostické skupině. Několik prací ukazuje, že sunitinib je účinný i při jeho opětovném nasazení u pacientů, kteří byli v mezidobí léčeni jinými cílenými léky. Znovupodání sunitinibu (sunitinib rechallenge) je tedy jednou z potenciálních možností terapie...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu