This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Terapie krizotinibem u pacientky

Ivona Grygárková, Vítězslav Kolek, Juraj Kultan

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc

Souhrn Bronchogenní karcinom nadále zůstává celosvětově nejčastějším onkologickým onemocněním. Zatímco na počátku 20. století šlo o poměrně vzácnou chorobu, počet nemocných se začal zvyšovat u mužů koncem 20. let minulého století, u žen došlo k vzestupu onemocnění asi o 30 let později v souvislosti s rozšířením dostupnosti cigaret a neomezené možnosti kouření. I když incidence tohoto onemocnění v posledních letech u mužů v ČR mírně klesá (1980: 97,6/100...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu