This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Terapie krizotinibem u pacientky

Ivona Grygárková, Vítězslav Kolek, Juraj Kultan

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc

Souhrn Bronchogenní karcinom nadále zůstává celosvětově nejčastějším onkologickým onemocněním. Zatímco na počátku 20. století šlo o poměrně vzácnou chorobu, počet nemocných se začal zvyšovat u mužů koncem 20. let minulého století, u žen došlo k vzestupu onemocnění asi o 30 let později v souvislosti s rozšířením dostupnosti cigaret a neomezené možnosti kouření. I když incidence tohoto onemocnění v posledních letech u mužů v ČR mírně klesá (1980: 97,6/100...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu