This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Terapie krizotinibem u pacientky

Ivona Grygárková, Vítězslav Kolek, Juraj Kultan

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc

Souhrn Bronchogenní karcinom nadále zůstává celosvětově nejčastějším onkologickým onemocněním. Zatímco na počátku 20. století šlo o poměrně vzácnou chorobu, počet nemocných se začal zvyšovat u mužů koncem 20. let minulého století, u žen došlo k vzestupu onemocnění asi o 30 let později v souvislosti s rozšířením dostupnosti cigaret a neomezené možnosti kouření. I když incidence tohoto onemocnění v posledních letech u mužů v ČR mírně klesá (1980: 97,6/100...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu