This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Terapie krizotinibem u pacientky

Ivona Grygárková, Vítězslav Kolek, Juraj Kultan

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc

Souhrn Bronchogenní karcinom nadále zůstává celosvětově nejčastějším onkologickým onemocněním. Zatímco na počátku 20. století šlo o poměrně vzácnou chorobu, počet nemocných se začal zvyšovat u mužů koncem 20. let minulého století, u žen došlo k vzestupu onemocnění asi o 30 let později v souvislosti s rozšířením dostupnosti cigaret a neomezené možnosti kouření. I když incidence tohoto onemocnění v posledních letech u mužů v ČR mírně klesá (1980: 97,6/100...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu