This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Terapie krizotinibem u pacientky

Ivona Grygárková, Vítězslav Kolek, Juraj Kultan

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc

Souhrn Bronchogenní karcinom nadále zůstává celosvětově nejčastějším onkologickým onemocněním. Zatímco na počátku 20. století šlo o poměrně vzácnou chorobu, počet nemocných se začal zvyšovat u mužů koncem 20. let minulého století, u žen došlo k vzestupu onemocnění asi o 30 let později v souvislosti s rozšířením dostupnosti cigaret a neomezené možnosti kouření. I když incidence tohoto onemocnění v posledních letech u mužů v ČR mírně klesá (1980: 97,6/100...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu