This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Kvalita života v léčbě pacientek se SR+/HER2– mBC ve studii PALOMA-3

Markéta Palácová

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno

Metastatický karcinom prsu je v současné době léčbou ovlivnitelné onemocnění se zlepšujícími se léčebnými výsledky, prodlužující se délkou života, ale i nadále zůstává nevyléčitelným onemocněním. Preferovanou terapií u pacientek se SR+/HER2- metastatickým karcinomem prsu (mBC) je hormonální terapie (HT), jak je opakovaně deklarováno na konferenci pro pokročilý karcinom prsu, probíhající každé dva roky v Lisabonu. Výjimkou je pouze situace nazývaná...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu