This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Kvalita života v léčbě pacientek se SR+/HER2– mBC ve studii PALOMA-3

Markéta Palácová

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno

Metastatický karcinom prsu je v současné době léčbou ovlivnitelné onemocnění se zlepšujícími se léčebnými výsledky, prodlužující se délkou života, ale i nadále zůstává nevyléčitelným onemocněním. Preferovanou terapií u pacientek se SR+/HER2- metastatickým karcinomem prsu (mBC) je hormonální terapie (HT), jak je opakovaně deklarováno na konferenci pro pokročilý karcinom prsu, probíhající každé dva roky v Lisabonu. Výjimkou je pouze situace nazývaná...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu