This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Kvalita života v léčbě pacientek se SR+/HER2– mBC ve studii PALOMA-3

Markéta Palácová

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno

Metastatický karcinom prsu je v současné době léčbou ovlivnitelné onemocnění se zlepšujícími se léčebnými výsledky, prodlužující se délkou života, ale i nadále zůstává nevyléčitelným onemocněním. Preferovanou terapií u pacientek se SR+/HER2- metastatickým karcinomem prsu (mBC) je hormonální terapie (HT), jak je opakovaně deklarováno na konferenci pro pokročilý karcinom prsu, probíhající každé dva roky v Lisabonu. Výjimkou je pouze situace nazývaná...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu