This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Kvalita života v léčbě pacientek se SR+/HER2– mBC ve studii PALOMA-3

Markéta Palácová

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno

Metastatický karcinom prsu je v současné době léčbou ovlivnitelné onemocnění se zlepšujícími se léčebnými výsledky, prodlužující se délkou života, ale i nadále zůstává nevyléčitelným onemocněním. Preferovanou terapií u pacientek se SR+/HER2- metastatickým karcinomem prsu (mBC) je hormonální terapie (HT), jak je opakovaně deklarováno na konferenci pro pokročilý karcinom prsu, probíhající každé dva roky v Lisabonu. Výjimkou je pouze situace nazývaná...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu