This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2017 Czech edition

Kvalita života v léčbě pacientek se SR+/HER2– mBC ve studii PALOMA-3

Markéta Palácová

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno

Metastatický karcinom prsu je v současné době léčbou ovlivnitelné onemocnění se zlepšujícími se léčebnými výsledky, prodlužující se délkou života, ale i nadále zůstává nevyléčitelným onemocněním. Preferovanou terapií u pacientek se SR+/HER2- metastatickým karcinomem prsu (mBC) je hormonální terapie (HT), jak je opakovaně deklarováno na konferenci pro pokročilý karcinom prsu, probíhající každé dva roky v Lisabonu. Výjimkou je pouze situace nazývaná...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu