This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Originální název:
Lung Cancer News Czech edition

Datum vydání: 09/2017


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Úvodní review přináší pohled na molekulární diagnostiku se zaměřením na 7790M a ctDNA testování u nemalobuněčného ca plic. Následují kazuistiky s použitím pembrolizumabu v léčbě pacientů s NSCLC, další se věnuje efektivitě a snášenlivosti gefitinibu u starších pacientů. Závěrečný příspěvek seznamuje s výsledky studie FLAURA s osimertinebem, prezentovanými na konferenci ESMO.

Partneři projektu