This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Molekulární diagnostika se zaměřením na T790M a ctDNA testování u nemalobuněčného karcinomu plic

Hana Vošmiková1, Aleš Ryška2, Milan Vošmik3

1 Laboratoř molekulární patologie FÚP FNHK, Hradec Králové
2 Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové
3 Klinika onkologie a radioterapie FN HK, Hradec Králové

Úvod U pacientů s nemalobuněčnými karcinomy plic nacházejí své uplatnění stále ve větší míře léčiva z kategorie cílené biologické léčby. U pacientů s lokálně pokročilými karcinomy, u kterých není vhodná či možná chemoradioterapie, a u pacientů s metastatickým onemocněním, je možné v současné době na základě stanovení mutačního stavu genu EGFR (receptor pro epidermální růstový faktor) zvažovat některý z preparátů, patřících mezi tyrozinkinázové inhibitory: gefitinib, erlotinib nebo afatinib...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu