This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Molekulární diagnostika se zaměřením na T790M a ctDNA testování u nemalobuněčného karcinomu plic

Hana Vošmiková1, Aleš Ryška2, Milan Vošmik3

1 Laboratoř molekulární patologie FÚP FNHK, Hradec Králové
2 Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové
3 Klinika onkologie a radioterapie FN HK, Hradec Králové

Úvod U pacientů s nemalobuněčnými karcinomy plic nacházejí své uplatnění stále ve větší míře léčiva z kategorie cílené biologické léčby. U pacientů s lokálně pokročilými karcinomy, u kterých není vhodná či možná chemoradioterapie, a u pacientů s metastatickým onemocněním, je možné v současné době na základě stanovení mutačního stavu genu EGFR (receptor pro epidermální růstový faktor) zvažovat některý z preparátů, patřících mezi tyrozinkinázové inhibitory: gefitinib, erlotinib nebo afatinib...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu