This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Molekulární diagnostika se zaměřením na T790M a ctDNA testování u nemalobuněčného karcinomu plic

Hana Vošmiková1, Aleš Ryška2, Milan Vošmik3

1 Laboratoř molekulární patologie FÚP FNHK, Hradec Králové
2 Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové
3 Klinika onkologie a radioterapie FN HK, Hradec Králové

Úvod U pacientů s nemalobuněčnými karcinomy plic nacházejí své uplatnění stále ve větší míře léčiva z kategorie cílené biologické léčby. U pacientů s lokálně pokročilými karcinomy, u kterých není vhodná či možná chemoradioterapie, a u pacientů s metastatickým onemocněním, je možné v současné době na základě stanovení mutačního stavu genu EGFR (receptor pro epidermální růstový faktor) zvažovat některý z preparátů, patřících mezi tyrozinkinázové inhibitory: gefitinib, erlotinib nebo afatinib...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu