This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Molekulární diagnostika se zaměřením na T790M a ctDNA testování u nemalobuněčného karcinomu plic

Hana Vošmiková1, Aleš Ryška2, Milan Vošmik3

1 Laboratoř molekulární patologie FÚP FNHK, Hradec Králové
2 Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové
3 Klinika onkologie a radioterapie FN HK, Hradec Králové

Úvod U pacientů s nemalobuněčnými karcinomy plic nacházejí své uplatnění stále ve větší míře léčiva z kategorie cílené biologické léčby. U pacientů s lokálně pokročilými karcinomy, u kterých není vhodná či možná chemoradioterapie, a u pacientů s metastatickým onemocněním, je možné v současné době na základě stanovení mutačního stavu genu EGFR (receptor pro epidermální růstový faktor) zvažovat některý z preparátů, patřících mezi tyrozinkinázové inhibitory: gefitinib, erlotinib nebo afatinib...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu