This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Molekulární diagnostika se zaměřením na T790M a ctDNA testování u nemalobuněčného karcinomu plic

Hana Vošmiková1, Aleš Ryška2, Milan Vošmik3

1 Laboratoř molekulární patologie FÚP FNHK, Hradec Králové
2 Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové
3 Klinika onkologie a radioterapie FN HK, Hradec Králové

Úvod U pacientů s nemalobuněčnými karcinomy plic nacházejí své uplatnění stále ve větší míře léčiva z kategorie cílené biologické léčby. U pacientů s lokálně pokročilými karcinomy, u kterých není vhodná či možná chemoradioterapie, a u pacientů s metastatickým onemocněním, je možné v současné době na základě stanovení mutačního stavu genu EGFR (receptor pro epidermální růstový faktor) zvažovat některý z preparátů, patřících mezi tyrozinkinázové inhibitory: gefitinib, erlotinib nebo afatinib...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.




Partneři projektu