This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Efektivita a snášenlivost gefitinibu u starších pacientů

Lenka Jakubíková, Jana Špeldová, Jana Skřičková, Marcela Tomíšková

Klinika nemocí plicních a TB FN Brno

Souhrn Aktivační mutace genu pro EGFR (receptor epidermálního růstového faktoru), které jsou spojeny s výraznou citlivostí na specifické tyrozinkinázové inhibitory (TKI), představují terč pro první klinicky dostupnou personalizovanou terapii pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Nejčastěji jde o deleci v exonu 19 (45 % mutovaných) nebo bodovou mutaci L858R na exonu 21 (40 % mutovaných), méně často se zjistí bodová mutace L861Q na exonu...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu