This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Karcinom plic, další plicní nemoci z kouření a Česká aliance proti respiračním onemocněním

Vítězslav Kolek

Předseda ČARO

Je všeobecně známým faktem, že existuje úzká souvislost mezi kouřením a plicními nemocemi. Z nich jsou nepochybně nejzávažnější karcinom plic a chronická obstrukční plicní nemoc. Dále sem patří některé intersticiální procesy jako deskvamativní intersticiální pneumonie, respirační bronchiolitida s intersticiálním plicním postižením, histiocytóza z Langerhansových buněk a svým způsobem i idiopatická plicní fibróza. Častěji se u kuřáků vyskytují také infekční plicní záněty, kouření zhoršuje...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu