This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Karcinom plic, další plicní nemoci z kouření a Česká aliance proti respiračním onemocněním

Vítězslav Kolek

Předseda ČARO

Je všeobecně známým faktem, že existuje úzká souvislost mezi kouřením a plicními nemocemi. Z nich jsou nepochybně nejzávažnější karcinom plic a chronická obstrukční plicní nemoc. Dále sem patří některé intersticiální procesy jako deskvamativní intersticiální pneumonie, respirační bronchiolitida s intersticiálním plicním postižením, histiocytóza z Langerhansových buněk a svým způsobem i idiopatická plicní fibróza. Častěji se u kuřáků vyskytují také infekční plicní záněty, kouření zhoršuje...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu