This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Karcinom plic, další plicní nemoci z kouření a Česká aliance proti respiračním onemocněním

Vítězslav Kolek

Předseda ČARO

Je všeobecně známým faktem, že existuje úzká souvislost mezi kouřením a plicními nemocemi. Z nich jsou nepochybně nejzávažnější karcinom plic a chronická obstrukční plicní nemoc. Dále sem patří některé intersticiální procesy jako deskvamativní intersticiální pneumonie, respirační bronchiolitida s intersticiálním plicním postižením, histiocytóza z Langerhansových buněk a svým způsobem i idiopatická plicní fibróza. Častěji se u kuřáků vyskytují také infekční plicní záněty, kouření zhoršuje...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu