This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Karcinom plic, další plicní nemoci z kouření a Česká aliance proti respiračním onemocněním

Vítězslav Kolek

Předseda ČARO

Je všeobecně známým faktem, že existuje úzká souvislost mezi kouřením a plicními nemocemi. Z nich jsou nepochybně nejzávažnější karcinom plic a chronická obstrukční plicní nemoc. Dále sem patří některé intersticiální procesy jako deskvamativní intersticiální pneumonie, respirační bronchiolitida s intersticiálním plicním postižením, histiocytóza z Langerhansových buněk a svým způsobem i idiopatická plicní fibróza. Častěji se u kuřáků vyskytují také infekční plicní záněty, kouření zhoršuje...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu