This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Karcinom plic, další plicní nemoci z kouření a Česká aliance proti respiračním onemocněním

Vítězslav Kolek

Předseda ČARO

Je všeobecně známým faktem, že existuje úzká souvislost mezi kouřením a plicními nemocemi. Z nich jsou nepochybně nejzávažnější karcinom plic a chronická obstrukční plicní nemoc. Dále sem patří některé intersticiální procesy jako deskvamativní intersticiální pneumonie, respirační bronchiolitida s intersticiálním plicním postižením, histiocytóza z Langerhansových buněk a svým způsobem i idiopatická plicní fibróza. Častěji se u kuřáků vyskytují také infekční plicní záněty, kouření zhoršuje...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu