This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Pembrolizumab v léčbě NSCLC:

Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK Praha, Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn Jak probíhal vývoj systémové léčby NSCLC, vyvíjely se i požadavky na optimální primární cíle klinických hodnocení tak, aby co nejlépe odrážely skutečnou účinnost podávaných léků. V současnosti se s masivním nástupem imunoterapie ukazuje, že bude pravděpodobně nutné vytvořit nějaký nový systém hodnocení účinnosti léků a této svými účinky specifické lékové kategorie, který by lépe odrážel mechanizmus jejich působení. Zároveň...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu