This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Pembrolizumab v léčbě NSCLC:

Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK Praha, Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn Jak probíhal vývoj systémové léčby NSCLC, vyvíjely se i požadavky na optimální primární cíle klinických hodnocení tak, aby co nejlépe odrážely skutečnou účinnost podávaných léků. V současnosti se s masivním nástupem imunoterapie ukazuje, že bude pravděpodobně nutné vytvořit nějaký nový systém hodnocení účinnosti léků a této svými účinky specifické lékové kategorie, který by lépe odrážel mechanizmus jejich působení. Zároveň...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu