This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Pembrolizumab v léčbě NSCLC:

Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK Praha, Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn Jak probíhal vývoj systémové léčby NSCLC, vyvíjely se i požadavky na optimální primární cíle klinických hodnocení tak, aby co nejlépe odrážely skutečnou účinnost podávaných léků. V současnosti se s masivním nástupem imunoterapie ukazuje, že bude pravděpodobně nutné vytvořit nějaký nový systém hodnocení účinnosti léků a této svými účinky specifické lékové kategorie, který by lépe odrážel mechanizmus jejich působení. Zároveň...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu