This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Pembrolizumab v léčbě NSCLC:

Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK Praha, Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn Jak probíhal vývoj systémové léčby NSCLC, vyvíjely se i požadavky na optimální primární cíle klinických hodnocení tak, aby co nejlépe odrážely skutečnou účinnost podávaných léků. V současnosti se s masivním nástupem imunoterapie ukazuje, že bude pravděpodobně nutné vytvořit nějaký nový systém hodnocení účinnosti léků a této svými účinky specifické lékové kategorie, který by lépe odrážel mechanizmus jejich působení. Zároveň...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu