This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Pembrolizumab v léčbě NSCLC:

Libor Havel

Pneumologická klinika 1. LF UK Praha, Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn Jak probíhal vývoj systémové léčby NSCLC, vyvíjely se i požadavky na optimální primární cíle klinických hodnocení tak, aby co nejlépe odrážely skutečnou účinnost podávaných léků. V současnosti se s masivním nástupem imunoterapie ukazuje, že bude pravděpodobně nutné vytvořit nějaký nový systém hodnocení účinnosti léků a této svými účinky specifické lékové kategorie, který by lépe odrážel mechanizmus jejich působení. Zároveň...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu