This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

FLAURA: výsledky hodnocení osimertinibu oproti standardní terapii EGFR-TKI v první linii léčby pokročilého plicního karcinomu s EGFR aktivační mutací

Milada Zemanová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

S. Ramalingam, T. Reungwetwattana, B. Chewaskulyong et al. LBA2_PR – Osimertinib vs. standard of care (SoC) EGFR-TKI as first-line therapy in patients (pts) with EGFRm advanced NSCLC: FLAURA. Annals of Oncology 2017; 28 (suppl_5): v605-v649. 10.1093/annonc/mdx440.   Většina pacientů s plicním karcinomem, který má ověřenou přítomnost aktivační mutace v genu pro EGFR, má prospěch z léčby některým ze...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu