This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

FLAURA: výsledky hodnocení osimertinibu oproti standardní terapii EGFR-TKI v první linii léčby pokročilého plicního karcinomu s EGFR aktivační mutací

Milada Zemanová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

S. Ramalingam, T. Reungwetwattana, B. Chewaskulyong et al. LBA2_PR – Osimertinib vs. standard of care (SoC) EGFR-TKI as first-line therapy in patients (pts) with EGFRm advanced NSCLC: FLAURA. Annals of Oncology 2017; 28 (suppl_5): v605-v649. 10.1093/annonc/mdx440.   Většina pacientů s plicním karcinomem, který má ověřenou přítomnost aktivační mutace v genu pro EGFR, má prospěch z léčby některým ze...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu