This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Originální název:
Head & Neck Cancer News Czech edition

Datum vydání: 09/2018


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 1

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Pro druhé číslo roku 2018 časopisu Head and Neck Cancer News připravila čtveřice autorů MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D., MUDr. Břetislav Gál, Ph.D., MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D., a doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., článek o deficitu zinku jako o jednom z kancerogenních faktorů pro oblast polykacích cest. Kazuistiku s tematikou cetuximabu v léčbě generalizovaného a lokoregionálně pokročilého p16 negativního karcinomu orofaryngu publikovala MUDr. Markéta Pospíšková. Významu hodnocení typu kostní invaze u spinocelulárních karcinomů dutiny ústní a orofaryngu se ve svém review věnoval odb. as. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D., odb. as. MDDr. David Král a MUDr. Jaroslav Michálek. Zprávu z kongresu s názvem Joint meeting of the Czech and Austrian Head and Neck Cancer Cooperative Group, který se konal ve Znojmě, podal as. MUDr. Michal Zábrodský. Informace o členské schůzi České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z. s., poskytli prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., a MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. Číslo zakončil MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D., se souhrnným článkem o avelumabu v léčbě metastatického karcinomu z Merkelových buněk.

Partneři projektu