This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Význam hodnocení typu kostní invaze u spinocelulárních karcinomů dutiny ústní a orofaryngu

Richard Pink1, Jaroslav Michálek2, David Král1

¹ Klinika ústní a čelistní chirurgie FN Olomouc, LF UP v Olomouci
² Ústav klinické a molekulární patologie FN Olomouc, LF UP v Olomouci

Karcinomy dutiny ústní a orofaryngu patří mezi 10 malignit s nejčastějším výskytem v lidské populaci (asi 15 % z celkového množství maligních tumorů). Celosvětově přibývá každoročně přibližně 500 000 nových případů onemocnění. Přitom jen asi jedna třetina nemocných přežívá pět let od stanovení diagnózy. Procentuální podíl těchto tumorů na celkovém počtu malignit se v ČR pohybuje okolo 2 % (USA 3 %, v zemích jihovýchodní Asie 35–40 %)...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.




Partneři projektu