This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Význam hodnocení typu kostní invaze u spinocelulárních karcinomů dutiny ústní a orofaryngu

Richard Pink1, Jaroslav Michálek2, David Král1

¹ Klinika ústní a čelistní chirurgie FN Olomouc, LF UP v Olomouci
² Ústav klinické a molekulární patologie FN Olomouc, LF UP v Olomouci

Karcinomy dutiny ústní a orofaryngu patří mezi 10 malignit s nejčastějším výskytem v lidské populaci (asi 15 % z celkového množství maligních tumorů). Celosvětově přibývá každoročně přibližně 500 000 nových případů onemocnění. Přitom jen asi jedna třetina nemocných přežívá pět let od stanovení diagnózy. Procentuální podíl těchto tumorů na celkovém počtu malignit se v ČR pohybuje okolo 2 % (USA 3 %, v zemích jihovýchodní Asie 35–40 %)...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu