This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Význam hodnocení typu kostní invaze u spinocelulárních karcinomů dutiny ústní a orofaryngu

Richard Pink1, Jaroslav Michálek2, David Král1

¹ Klinika ústní a čelistní chirurgie FN Olomouc, LF UP v Olomouci
² Ústav klinické a molekulární patologie FN Olomouc, LF UP v Olomouci

Karcinomy dutiny ústní a orofaryngu patří mezi 10 malignit s nejčastějším výskytem v lidské populaci (asi 15 % z celkového množství maligních tumorů). Celosvětově přibývá každoročně přibližně 500 000 nových případů onemocnění. Přitom jen asi jedna třetina nemocných přežívá pět let od stanovení diagnózy. Procentuální podíl těchto tumorů na celkovém počtu malignit se v ČR pohybuje okolo 2 % (USA 3 %, v zemích jihovýchodní Asie 35–40 %)...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu