This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Význam hodnocení typu kostní invaze u spinocelulárních karcinomů dutiny ústní a orofaryngu

Richard Pink1, Jaroslav Michálek2, David Král1

¹ Klinika ústní a čelistní chirurgie FN Olomouc, LF UP v Olomouci
² Ústav klinické a molekulární patologie FN Olomouc, LF UP v Olomouci

Karcinomy dutiny ústní a orofaryngu patří mezi 10 malignit s nejčastějším výskytem v lidské populaci (asi 15 % z celkového množství maligních tumorů). Celosvětově přibývá každoročně přibližně 500 000 nových případů onemocnění. Přitom jen asi jedna třetina nemocných přežívá pět let od stanovení diagnózy. Procentuální podíl těchto tumorů na celkovém počtu malignit se v ČR pohybuje okolo 2 % (USA 3 %, v zemích jihovýchodní Asie 35–40 %)...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu