This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Informace o členské schůzi České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z. s.

Jan Klozar, Milan Vošmik

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z. s.

Členská schůze České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z. s., se konala 7. června 2018 v prostorách Louckého kláštera ve Znojmě.   Vzhledem k nedostatečnému počtu přítomných členů nebyla schůze usnášeníschopná, a tak byla s půlhodinovým časovým posunem zahájena náhradní členská schůze, které se zúčastnilo 16 členů skupiny. Přítomné členy uvítali předseda výboru skupiny profesor Klozar a sekretář výboru doktor...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu