This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Informace o členské schůzi České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z. s.

Jan Klozar, Milan Vošmik

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z. s.

Členská schůze České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z. s., se konala 7. června 2018 v prostorách Louckého kláštera ve Znojmě.   Vzhledem k nedostatečnému počtu přítomných členů nebyla schůze usnášeníschopná, a tak byla s půlhodinovým časovým posunem zahájena náhradní členská schůze, které se zúčastnilo 16 členů skupiny. Přítomné členy uvítali předseda výboru skupiny profesor Klozar a sekretář výboru doktor...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu