This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Informace o členské schůzi České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z. s.

Jan Klozar, Milan Vošmik

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z. s.

Členská schůze České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z. s., se konala 7. června 2018 v prostorách Louckého kláštera ve Znojmě.   Vzhledem k nedostatečnému počtu přítomných členů nebyla schůze usnášeníschopná, a tak byla s půlhodinovým časovým posunem zahájena náhradní členská schůze, které se zúčastnilo 16 členů skupiny. Přítomné členy uvítali předseda výboru skupiny profesor Klozar a sekretář výboru doktor...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu