This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Informace o členské schůzi České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z. s.

Jan Klozar, Milan Vošmik

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z. s.

Členská schůze České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z. s., se konala 7. června 2018 v prostorách Louckého kláštera ve Znojmě.   Vzhledem k nedostatečnému počtu přítomných členů nebyla schůze usnášeníschopná, a tak byla s půlhodinovým časovým posunem zahájena náhradní členská schůze, které se zúčastnilo 16 členů skupiny. Přítomné členy uvítali předseda výboru skupiny profesor Klozar a sekretář výboru doktor...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu