This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Informace o členské schůzi České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z. s.

Jan Klozar, Milan Vošmik

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z. s.

Členská schůze České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z. s., se konala 7. června 2018 v prostorách Louckého kláštera ve Znojmě.   Vzhledem k nedostatečnému počtu přítomných členů nebyla schůze usnášeníschopná, a tak byla s půlhodinovým časovým posunem zahájena náhradní členská schůze, které se zúčastnilo 16 členů skupiny. Přítomné členy uvítali předseda výboru skupiny profesor Klozar a sekretář výboru doktor...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu