This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Cetuximab v léčbě generalizovaného a lokoregionálně pokročilého p16 negativního karcinomu orofaryngu

Markéta Pospíšková

Onkologické oddělení, KNTB a.s. Zlín

Úvod Nádory hlavy a krku jsou v Evropě u mužů čtvrtým nejčastějším nádorovým onemocněním. Jejich incidence stále stoupá, hlavně nádorů p16 pozitivních. Více než 2/3 pacientů přichází s lokoregionálně pokročilým onemocněním a přes 10 % jich má v době diagnózy již vzdálené metastázy. Přes pokroky v léčbě je přežití u metastazujícího onemocnění tristní, pětileté přežití se u stadia IV pohybuje kolem 25–35 %. Léčba relabujícího nebo...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu