This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Cetuximab v léčbě generalizovaného a lokoregionálně pokročilého p16 negativního karcinomu orofaryngu

Markéta Pospíšková

Onkologické oddělení, KNTB a.s. Zlín

Úvod Nádory hlavy a krku jsou v Evropě u mužů čtvrtým nejčastějším nádorovým onemocněním. Jejich incidence stále stoupá, hlavně nádorů p16 pozitivních. Více než 2/3 pacientů přichází s lokoregionálně pokročilým onemocněním a přes 10 % jich má v době diagnózy již vzdálené metastázy. Přes pokroky v léčbě je přežití u metastazujícího onemocnění tristní, pětileté přežití se u stadia IV pohybuje kolem 25–35 %. Léčba relabujícího nebo...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu