This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Cetuximab v léčbě generalizovaného a lokoregionálně pokročilého p16 negativního karcinomu orofaryngu

Markéta Pospíšková

Onkologické oddělení, KNTB a.s. Zlín

Úvod Nádory hlavy a krku jsou v Evropě u mužů čtvrtým nejčastějším nádorovým onemocněním. Jejich incidence stále stoupá, hlavně nádorů p16 pozitivních. Více než 2/3 pacientů přichází s lokoregionálně pokročilým onemocněním a přes 10 % jich má v době diagnózy již vzdálené metastázy. Přes pokroky v léčbě je přežití u metastazujícího onemocnění tristní, pětileté přežití se u stadia IV pohybuje kolem 25–35 %. Léčba relabujícího nebo...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu