This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Cetuximab v léčbě generalizovaného a lokoregionálně pokročilého p16 negativního karcinomu orofaryngu

Markéta Pospíšková

Onkologické oddělení, KNTB a.s. Zlín

Úvod Nádory hlavy a krku jsou v Evropě u mužů čtvrtým nejčastějším nádorovým onemocněním. Jejich incidence stále stoupá, hlavně nádorů p16 pozitivních. Více než 2/3 pacientů přichází s lokoregionálně pokročilým onemocněním a přes 10 % jich má v době diagnózy již vzdálené metastázy. Přes pokroky v léčbě je přežití u metastazujícího onemocnění tristní, pětileté přežití se u stadia IV pohybuje kolem 25–35 %. Léčba relabujícího nebo...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu