This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2018 Czech edition

Cetuximab v léčbě generalizovaného a lokoregionálně pokročilého p16 negativního karcinomu orofaryngu

Markéta Pospíšková

Onkologické oddělení, KNTB a.s. Zlín

Úvod Nádory hlavy a krku jsou v Evropě u mužů čtvrtým nejčastějším nádorovým onemocněním. Jejich incidence stále stoupá, hlavně nádorů p16 pozitivních. Více než 2/3 pacientů přichází s lokoregionálně pokročilým onemocněním a přes 10 % jich má v době diagnózy již vzdálené metastázy. Přes pokroky v léčbě je přežití u metastazujícího onemocnění tristní, pětileté přežití se u stadia IV pohybuje kolem 25–35 %. Léčba relabujícího nebo...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu